Povedzme „nie“ ľahostajnosti a pohodliu

Obdobie protipandemických opatrení spôsobilo, že pohodlie a ľahostajnosť vstúpili aj do nášho duchovného života. Povzbudujeme Vás všetkých, vráťme sa k duchovnej horlivosti, k pravidelnej účasti na sv. omšiach v nedeľu, ale pokiaľ je možné aj počas týždňa. Začiatok pôstneho obdobia nech je pre nás všetkých výzvou vrátiť sa k Bohu a k prijímaniu sviatostí. Popolec, ktorý prijmeme 2. marca na Popolcovú stredu, nech je vonkjaším znamením nášho vnútorného návratu k Bohu, nového začiatku, a väčšej horilivosti. Ukážme, že sme kresťanmi nielen ústami, ale predovšetkým praktickým životom podľa Kristovho evanjelia. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.