Povedzme „nie“ ľahostajnosti a pohodliu

images.jpg

Obdobie protipandemických opatrení spôsobilo, že pohodlie a ľahostajnosť vstúpili aj do nášho duchovného života. Povzbudujeme Vás všetkých, vráťme sa k duchovnej horlivosti, k pravidelnej účasti na sv. omšiach v nedeľu, ale pokiaľ je možné aj počas týždňa. Začiatok pôstneho obdobia nech je pre nás všetkých výzvou vrátiť sa k Bohu a k prijímaniu sviatostí. Popolec, ktorý prijmeme 2. marca na Popolcovú stredu, nech je vonkjaším znamením nášho vnútorného návratu k Bohu, nového začiatku, a väčšej horilivosti. Ukážme, že sme kresťanmi nielen ústami, ale predovšetkým praktickým životom podľa Kristovho evanjelia.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188