Ponúkame Vám dva biblické dary

V nedeľu Božieho slova, ktorá sa bude sláviť 23. januára, Vám ponúkneme dva biblické dary. Prvým je PAVLOVA POKLADNICA. Je to škatuľka s 366 citátmi z listov apoštola Pavla na každý deň v roku. Druhým darčekom je drobná knižka „VZNEŠENEJŠIA CESTA“, ktorá vysvetľuje známy Pavlov hymnus na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. Sú to aj vhodné darčeky pre druhých. Je to spôsob, ako každý deň zostať v kontakte s Božím slovom. Tieto dva darčeky dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo v predajni SLOVENKA alebo v náboženskej predajni SV. MICHAL. Spoločná cena je 4,- EUR.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.