Ponúkame Vám dva biblické dary

IMG_7993-2 (1).jpg

V nedeľu Božieho slova, ktorá sa bude sláviť 23. januára, Vám ponúkneme dva biblické dary. Prvým je PAVLOVA POKLADNICA. Je to škatuľka s 366 citátmi z listov apoštola Pavla na každý deň v roku. Druhým darčekom je drobná knižka „VZNEŠENEJŠIA CESTA“, ktorá vysvetľuje známy Pavlov hymnus na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. Sú to aj vhodné darčeky pre druhých. Je to spôsob, ako každý deň zostať v kontakte s Božím slovom. Tieto dva darčeky dostanete v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku alebo v predajni SLOVENKA alebo v náboženskej predajni SV. MICHAL. Spoločná cena je 4,- EUR.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188