Ponúkame Vám domácu liturgiu pri adventnom venci

Pripravili sme pre Vás pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každej svieci sme dali konkrétny názov. 

Prvou je svieca nádeje, pri ktorej prosíme o kresťanskú nádej pre nás i pre celý svet. Druhou je svieca pokoja, pri ktorej prosíme za pokoj na celom svete, zvlášť na Ukrajine. Pri tretej svieci, ktorá je svieca radosti, prosíme o pravý pokoj do našich sŕdc. Napokon pri zažatí štvrtej sviece, ktorá sa volá svieca lásky, prosíme, aby v našich srdciach zavládla Božia láska.

Táto pobožnosť bude aj súčasťou Farského listu.

Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. 

Rodinna-poboznost

TEN ISTÝ TEXT VÁM PONÚKAME AJ V INOM GRAFICKOM PREVEDENÍ

2022_Domaca-liturgia-pri-adventom-venci-KOMPLET

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.