Ponúkame Vám domácu liturgiu pri adventnom venci

4cc81de338816dca723fe30d14e2b3df-kopia-640x471 (1).jpg

Opäť aj tento rok sme pre Vás pripravili pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každej svieci sme dali konkrétny názov.

Prvou je svieca prorokov, pri ktorej budeme prosiť za nás samotných, aby sme boli prorokmi pre dnešný svet.
Druhou je svieca mesta Betlehema, pri ktorej budeme prosiť za predstaviteľov svetskej moci.
Pri tretej svieci budeme pamätať na betlehemských pastierov a modliť sa za naše rodiny, zvlášť za tie, ktoré prežívajú ťažkosti a krízu.
Napokon pri zažatí štvrtej sviece, ktorá sa volá svieca anjelov, sa budeme modliť za biskupov, kňazov a zasvätené osoby.

Táto pobožnosť bude súčasťou najbližšieho Farského listu.

Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. 

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188