Ponúkame krabičky s modlitbami pred jedlom

Chceme ešte viac podporiť zvyk modliť sa v domácnostiach, v jedálňach, alebo v reštauráciách pred jedlom. Je to verejné vyznanie viery. Preto Vám ponúkame praktickú krabičku s 30-timi modlitbami pred jedlom. Modlitby sú vytlačené na vode odolnom (never tear) papieri s farebným obrázkom.  Z jednej strany je biblický citát a z druhej je text modlitby. Krabičky sú uložené na stolíku pri východe z baziliky alebo ich popýtate v sakristii baziliky. Cena za 1 krabičku = 4,- EUR.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.