Pomazanie chorých v našej farnosti

Keďže v Deň chorých, ktorý sa v Cirkvi slávi na sviatok Lurdskej Panny Márie 11. februára, boli naše chrámy uzatvorené z dôvodu pandémie, rozhodli sme sa, že v našej farnosti vyslúžime sviatosť pomazania chorých tým, ktorí sa pre chorobu alebo starobu ocitajú v ohrození života.Sviatosť pomazania budeme vysluhovať v deň spomienky sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie a starých rodičov Pána Ježiša, v pondelok 26. júla pri všetkých sv. omšiach.

Pomazanie chorých je potrebné prijať v stave milosti posväcujúcej. Ak je veriaci v stave ťažkého hriechu, treba predtým pristúpiť k sviatosti zmierenia. Výnimkou je prípad, keď človek už nie je schopný sv. spovede (napríklad upadol do bezvedomia). Vtedy sviatosť pomazania chorých odpúšťa aj ťažké hriechy.

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje pomazaním na čele a na rukách olejom chorých, pričom sa hovoria slová: Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. R: Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. R: Amen.

Pridávame aj slová Svätého Otca Františka, ktoré adresuje seniorom.

SVK_Slova-papeza-Frantiska

4.7/5 - (10 votes)