Pomazanie chorých v našej farnosti

unnamed-1 (1).jpg

V nedeľu 11. februára 2024 pripadá spomienka Panny Márie Lurdskej. V tento deň sa v Katolíckej cirkvi slávi Svetový deň chorých, ktorý v roku 1992 ustanovil dnes už svätý pápež Jána Pavol II. Pri tejto príležitosti v rámci nedeľnej popoludňajšej pobožnosti v bazilike o 15:00 hod. vyslúžime sviatosť pomazania chorých.

Pomazanie chorých je potrebné prijať v stave milosti posväcujúcej. Ak je veriaci v stave ťažkého hriechu, treba predtým pristúpiť k sviatosti zmierenia. Výnimkou je prípad, keď človek už nie je schopný sv. spovede (napríklad upadol do bezvedomia). Vtedy sviatosť pomazania chorých odpúšťa aj ťažké hriechy. Nemusí to byť v deň prijatia sviatosti pomazania chorých. Sv. zmierenia bude možné prijať počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou. Platí aj prvopiatková z uplynulého týždňa. Pripomíname, že túto sviatosť môže prijať každý pokrstený človek, ktorý sa ocitol v ohrození života pre svoju vážnu chorobu alebo starobu.

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje pomazaním na čele a na rukách olejom chorých, pričom sa hovoria slová: Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. R: Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. R: Amen.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188