Pomazanie chorých v našej farnosti

unnamed-1 (1).jpg

Keďže v Deň chorých, ktorý sa v Cirkvi slávi na sviatok Lurdskej Panny Márie 11. februára, boli naše chrámy uzatvorené z dôvodu pandémie, rozhodli sme sa, že v našej farnosti vyslúžime sviatosť pomazania chorých tým, ktorí sa pre chorobu alebo starobu ocitajú v ohrození života.Sviatosť pomazania budeme vysluhovať v deň spomienky sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie a starých rodičov Pána Ježiša, v pondelok 26. júla pri všetkých sv. omšiach.

Pomazanie chorých je potrebné prijať v stave milosti posväcujúcej. Ak je veriaci v stave ťažkého hriechu, treba predtým pristúpiť k sviatosti zmierenia. Výnimkou je prípad, keď človek už nie je schopný sv. spovede (napríklad upadol do bezvedomia). Vtedy sviatosť pomazania chorých odpúšťa aj ťažké hriechy.

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje pomazaním na čele a na rukách olejom chorých, pričom sa hovoria slová: Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. R: Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. R: Amen.

Pridávame aj slová Svätého Otca Františka, ktoré adresuje seniorom.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188