PODOBENSTVO Č. 8 – Samaritán pomohol človekovi v núdzi

Každý piatok o 16:30 hod. v bazilike slávime sv. omše pre deti, na ktorých rozprávame o Ježišových podobenstvách. Deti dostanú krabičku, do ktorej si zbierajú symboly jednotlivých podobenstiev. Taktiež sa aj súťaží a na konci sv. omše vylosované deti dostanú odmenu. Ponúkame Vám prepis kázne o milosrdnom Samaritánovi. Na konci nájdete aj súťažné otázky. Správne odpovede vyplňte a prineste na sv.omšu v piatok.

8.-Milosrdny-Samaritan

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.