PODOBENSTVO Č. 2 – Kvas v ceste

Každý piatok o 16:30 hod. v bazilike slávime sv. omše pre deti, na ktorých rozprávame o Ježišových podobenstvách. Deti dostanú krabičku, do ktorej si zbierajú symboly jednotlivých podobenstiev. Taktiež sa aj súťaží a na konci sv. omše vylosované deti dostanú odmenu. Ponúkame Vám prepis kázne o kvase v ceste. Na konci nájdete aj súťažné otázky. Správne odpovede vyplňte a prineste na sv.omšu v piatok.

2.-O-kvase

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.