PODOBENSTVO Č. 11 – O horčičnom zrnku

Každý piatok o 16:30 hod. v bazilike slávime sv. omše pre deti, na ktorých rozprávame o Ježišových podobenstvách. Deti dostanú krabičku, do ktorej si zbierajú symboly jednotlivých podobenstiev. Taktiež sa aj súťaží a na konci sv. omše vylosované deti dostanú odmenu. Ponúkame Vám prepis kázne o zrnku, z ktorého sa vyrába horčica. Na konci nájdete aj súťažné otázky. Správne odpovede vyplňte a prineste na sv.omšu v piatok.

11.-O-horcicnom-zrnku

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.