PODOBENSTVO Č. 1 – Rozsievač

Každý piatok o 16:30 hod. v bazilike slávime sv. omše pre deti, na ktorých rozprávame o Ježišových podobenstvách. Deti dostanú krabičku, do ktorej si zbierajú symboly jednotlivých podobenstiev. Taktiež sa aj súťaží a na konci sv. omše vylosované deti dostanú odmenu. Ponúkame Vám prepis kázne o rozsievačovi. Na konci nájdete aj súťažné otázky. Správne odpovede vyplňte a prineste na sv.omšu v piatok.

1.-O-rozsievacovi

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.