Podnety pre našu farnosť

1343046662_10_1-640x435 (1).jpg

Od štvrtka 15. októbra začínajú platiť sprísnené opatrenia, medzi ktoré patrí aj zákaz verejných bohoslužieb. V našej farnosti začneme od tohto dňa priame prenosy svätých omší každý večer o 18:00 hod. a v nedeľu o 10:00 hod. prostredníctvom Kežmarskej televízie a internetu (www.fara-kezmarok.sk – položka „Naživo“ alebo www.kukni.sk).

Ponúkam Vám niektoré duchovné inšpirácie do najbližších dní:

22. október je deň spomienky na svätého Jána Pavla II. Preto sme na tento deň pripravili Celofarský deň modlitby posvätného ruženca. Zapojte sa do ružencového reťazca. Môžete to urobiť online na našej webstránke alebo aj zapísaním sa na hárky v bazilike, ktorá ostáva otvorená ako doteraz v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. Prostredníctvom Kežmarskej televízie bude o 18:00 priamy prenos svätej omše a potom v čase od 20:00-20:30 bude priamy prenos modlitby posvätného ruženca z našej baziliky. Vytvorme spoločne ružencovú reťaz za našu farnosť (www.fara-kezmarok.sk alebo www.kukni.sk).

V tomto mesiaci október sa v domácnostiach modlievajme aspoň 1 desiatok ruženca. Kvôli lepšej sústredenosti zapáľme sviecu a položme na stôl kríž alebo obraz Panny Márie. V mnohých našich domácnostiach máme obraz Panny Márie, Matky ticha. Využime to.

Celá naša farnosť začnime od 16. októbra čítať každý deň jednu kapitolu z Evanjelia podľa Marka. Do 31. októbra tak prečítame toto evanjelium celé. 

Bazilika je počas dňa otvorená v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. Mariánsky kostol je otvorený počas celého dňa. Zastavme sa na poklonu Ježišovi Kristovi prítomnému v Sviatosti Oltárnej.

Jestvuje mobilná aplikácia www.breviar.sk, kde je možno stiahnuť si Liturgiu hodín. Aj týmto spôsobom sa zapojme do modlitby Cirkvi.

Katolícke biblické dielo na Slovensku spustilo aplikáciu „Liturgické čítania“. Aplikácia je určená najmä pre katolíkov, ktorí chcú mať rýchly prístup k aktuálnym liturgickým textom čítaných počas bohoslužieb. Aplikácia ďalej ponúka zobrazenie liturgického kalendára po mesiacoch a zoznam svätých s možnosťou ich vyhľadávania. Bližšie informácie nájdete na www.kbd.sk

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188