Oremus V. – Modlime sa

1616056837013-720x471 (1).jpg

DOMINICA V. IN QUADRAGESIMA – PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Rímsky misál: Prosíme ťa, Pane a Bože náš,
pomôž nám nadšene žiť v tej láske,
ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval
a na kríži sa zaň obetoval.

Missale romanum: Quaesumus, Domine Deus noster,
ut in illa caritate,
qua Filius tuus diligens mundum morti se tradidit,
inveniamur ipsi,
te opitulante, alacriter ambulantes.

Modlitba 5. pôstnej nedele nepatrí do starej rímskej tradície, ale je upravenou verziou modlitby „Ad pacem“, tj. modlitby otvárajúcej pozdravenie pokoja v mozarabskej čiže hispánskej liturgii. Do nášho misála bola zaradená až po Druhom vatikánskom koncile. Základom modlitby je verš z listu apoštola Pavla Efezanom (5, 2): „Žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!“ (Inšpirácia je zjavnejšia v latinčine: „Ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblastionem et hostiam Deo in odorem suavitatis.“)

V modlitbe vyznávame tú najzákladnejšiu pravdu kresťanstva: že „Boh tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného Syna“ (Jn 3, 16), že „Kristus ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal 2, 20). Toto vyznanie je signálom, že sme definitívne opustili prvú fázu pôstneho obdobia, ktorá bola zameraná na pokánie, očisťovanie od hriechov a boj s pokušením; a vstúpili sme do novej fázy, kde svoju pozornosť budeme upierať k Veľkej noci. Vo všedných dňoch už budeme používať prefáciu o Umučení Pána a pred koncilovou obnovou sa dnešná nedeľa nazývala Dominica I Passionis Domini (resp. de Passione) (Prvá nedeľa Utrpenia Pána). Sme teda pozvaní pripraviť sa na Ježišove ukrižovanie a vzkriesenie ako na jeho prejav vyznania lásky k nám, pretože „nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

V modlitbe prosíme aby sme Ježišovou láskou (itta caritate) tiež milovali svojich bratov a sestry – aby sme teda pre ľudí okolo seba dokázali trpieť a vydať za nich aj svoj život. V slovenskej verzii modlitby sa hovorí, že chceme nadšene žiť v tej láske, ale latinský originál používa slovo alacriter ambulare, žiť láskou, doslovne „s odhodlanosťou kráčať v láske“: vyprosujme si teda aktívny a cieľavedomý prístup. Táto modlitba otvára slávenie svätej omše, ktorá je sprítomnením Kristovej veľkonočnej obeti. Pri slávení Eucharistie nás teda Pán znovu ponára do svojej lásky a my dostávame jeho milosť, aby sme touto láskou mohli mať radi ľudí okolo seba.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188