Oltár apoštolov sa vrátil do baziliky

Máme veľkú radosť z toho, že bočný oltár apoštolov sa po rokoch reštaurátorských prác opäť vrátil na svoje miesto v bazilike. Je to vzácny skvost vysokej duchovnej, historickej a umeleckej hodnoty. Chceme sa poďakovať pamiatkárom, reštaurátorom (zvlášť pani Veronike Daneček Šmigrovskej, ktorá obnovila tabuľové maľby) za ich prácu. Osobitne ďakujeme všetkým Vám, ktorí finančne podporujete našu farnosť. Celková cena opravy tabuľových malieb je 39 000,- EUR. Ministerstvo kultúry prispelo sumou 10 000,- EUR.  Zvyšnú sumu hradí naša farnosť. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.