Oltár apoštolov sa vrátil do baziliky

IMG_0679-1-271x471 (1).jpg

Máme veľkú radosť z toho, že bočný oltár apoštolov sa po rokoch reštaurátorských prác opäť vrátil na svoje miesto v bazilike. Je to vzácny skvost vysokej duchovnej, historickej a umeleckej hodnoty. Chceme sa poďakovať pamiatkárom, reštaurátorom (zvlášť pani Veronike Daneček Šmigrovskej, ktorá obnovila tabuľové maľby) za ich prácu. Osobitne ďakujeme všetkým Vám, ktorí finančne podporujete našu farnosť. Celková cena opravy tabuľových malieb je 39 000,- EUR. Ministerstvo kultúry prispelo sumou 10 000,- EUR.  Zvyšnú sumu hradí naša farnosť.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188