Olej v Svätom písme

IMG_20210712_150941-kopia-720x471 (1).jpg

Ponúkame Vám prvú katechézu o dôležitosti a význame oleja. Je to naša duchovná príprava na slávnosť uloženia olejov, ktoré požehnal Svätý Otec František.

V oblasti Svätej zeme sa najčastejšie používal olivový olej, lisovaný z plodov olív, ktoré rastú aj na suchých oblastiach. Práve to bolo vzácne, že oliva rastie aj na ťažšej kamenistej pôde. Strom musel vynaložiť veľa úsilia, aby z koreňov vyťažil živiny, preto aj o olivovom oleji bola predstava, že je plný sily. Olej sa používal nielen na prípravu pokrmov, v starostlivosti o telo,  zmiešaval sa s bylinami a  koreninami a používal sa ako parfémy, na liečebné účely, ale aj kultové – náboženské účely. Napríklad v Gn 28 sa hovorí o Jakubovi, ktorý mal sen, videl anjelov zostupovať a vystupovať po rebríku. Nazval to miesto Bethel – Dom Boží a skalu, na ktorej spal, pomazal olejom: Keď Jakub ráno vstal, kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za pomník a jeho vrch polial olejom.  (Gn 28,18) Keď Mojžiš dostáva od Boha príkaz vybudovať stánok stretnutia, dostal od Boha príkaz v Ex 40,9-11: Napokon vezmi olej svätenia a pomaž svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí; posväť ho i všetko jeho náradie, aby bol svätý. Aj oltár na zápaly pomaž i všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý. Takisto pomaž umývadlo a jeho podstavec a posväť ho. Olej sa používal ako znamenie vyvolenia. Preto sa olej používa aj pri posviacku chrámu a oltára. Prorok Samuel prišiel pomazať Šaula za prvého izraelského kráľa, povedal: Nato vzal Samuel nádobu s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a povedal: „Hľa, Pán ťa pomazal za knieža nad svojím dedičstvom! (1 Sam 10,1) Prorok Samuel pomaže za kráľa aj Dávida, pričom Sväté písmo hovorí, že začal v ňom pôsobiť Boží Duch: Nato Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch.  (1 Sam 16,13)

Biblické pomazanie olejom teda znamená požehnanie, posvätenie, vyvolenie pre službu. Pamätajme, že aj my sme boli pomazaní olejom pri krste a bbirmovaní, čím sa zdôrazňuje naše poslanie žiť v tomto svete ako kresťania. V Starom zákone sú pomazaní proroci, králi a kňazi, keď sú uvedení do úradu. Preto kráľ sa nazýva „Pomazaný“ = Mašiach po hebrejsky. Preto Dávid, keď ho prenasleduje Šaul povie: Nech ma Pán chráni, aby som vztiahol ruku na Pánovho pomazaného, tzn. na Pánovho Mesiáša. Pán Ježiš sa nazýva Kristus, čo je grécky preklad hebrejského slova Mašiach – Pomazaný. Keď evanjelista Matúš píše Ježišov rodokmeň, uvádza, že z Márie sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus – nazývaný Mesiáš, Pomazaný. 

Keď Pán Ježiš začína svoje verejné účinkovanie, príde do svojho rodiska Nazareta, cituje z knihy proroka Izaiáša text, kde sa v 61,1-2 hovorí: Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených…

V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi je olej spomenutý ako liečivá látka, ktorá zmierňuje bolesti, hojí rany. Preto autor Jakubovho listu hovorí v 5,14-15: Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Známe je pomazanie olejom Ježišovej hlavy v Betánii Mt 26. Je prejavom úcty. Hriešnica v Lk 7 natiera Ježišovi nohy olejom. Keď Peter prijíma do Cirkvi pohana, stotníka Kornélia a potom pre spoločenstvo, veriacich vysvetľuje svoje konanie, hovorí o Ježišovi: Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. Pomazanie je spojené s pôsobením Božieho Ducha, ako sme to videli v Starom zákone, kde sa spomína, ako na Dávida zostúpil Boží Duch. Aj preto známy hymnus k Duchu Svätému: Veni Creator Spiritus : Duch Svätý tvorivý, ktorý spievame najmä na Turíce, na začiatku nového školského roka alebo pri iných vzývaniach Ducha Svätého,  obsahuje slová: 

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
pomazanie duchovné.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188