Odovzdali sme vianočné darčeky pre Domov dôchodcov

IMG_0037-2-360x471 (1).jpg

Vďaka Vám sme pripravili vianočné darčeky pre seniorov a ich zamestnancov, ktorí bývajú v tunajšom Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby. Riaditeľka Mgr. Marcela Ištocyová v  mene 111 klientov a 73 zamestnancov prevzala praktické balíčky s hygienickými potrebami určenými pre každého klienta a zamestnanca. Kežmarskí veriaci na tento účel prispeli sumou 1690 EUR. Ďakujem za Vašu štedrosť a podporu. Do tohto zariadenia chodievame počas roka pravdelne v nedele a sviatky sláviť sv. omše.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188