Odovzdali sme vianočné balíčky pre seniorov

Počas roka chodievame do tohto domova dôchodcov sláviť sv. omše. Posledné týždne už to nebolo možné. Zostávali sme však s nimi spojení každý štvrtok prostredníctvom online polhodinky modlitieb cez internetové pripojenie. Seniori ťažšie ako ostatní prežívajú izoláciu z dôvodu epidemiologických opatrení. Vážime si aj prácu zamestnancov, ktorí musia prechádzať spolu s klientmi karanténou a prežívajú s nimi každodenné ťažkosti. Pani riaditeľka Mgr. Marcela Ištocyová v mene 95 klientov a 80 zamestnancov prevzala od nás praktické balíčky s hygienickými potrebami určené pre každého klienta a zamestnanca. Nech Pán odmení štedrosť našich veriacich!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.