Obraz vzkrieseného Krista v našej cirkevnej škole

Vo štvrtok 10. júna sme požehnali v Základnej škole s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku nový obraz Ježiša Krista. Nové umelecké dielo je umiestnené v priestoroch jedálne, ktorá sa využíva aj na niektoré duchovné a spoločenské podujatia.

Autorom obrazu je učiteľ školy ThDr. PaedDr. Marcel Gallik, PhD. Samotná realizácia diela zabrala 89 hodín práce, ku ktorým je potrebné pripočítať ešte prípravné práce. „Námet obrazu sa vo mne rodil veľmi dlho. Napokon som sa rozhodol pre stvárnenie vzkrieseného Krista. Obrazu som dal názov „Ja som to“. V Svätom písme je to označenie samotného Boha. Týmto spôsobom sa aj Zmŕtvychvstalý prihovára apoštolovi Tomášovi ako Živý a odstraňuje jeho pochybnosti. To je dôležité aj pre nás a našu dobu,“ pripomenul autor umeleckého diela. 

Obrazu dominuje biela, modrá a zlatá farba, ktoré v sakrálnom umení symbolizujú nadprirodzený božský pôvod. Prostredie školy nielen vzdeláva ale aj vychováva. V našej cirkevnej škole chceme aj týmto spôsobom v mladých ľuďoch rozvíjať aj estetické cítenie pre skutočné umenie a krásu, aby vedeli rozlíšiť umenie od gýča. K tomu neodmysliteľne prispieva aj sakrálne umenie.

4.1/5 - (20 votes)