Obraz vzkrieseného Krista v našej cirkevnej škole

IMG_6017-403x471 (1).jpg

Vo štvrtok 10. júna sme požehnali v Základnej škole s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku nový obraz Ježiša Krista. Nové umelecké dielo je umiestnené v priestoroch jedálne, ktorá sa využíva aj na niektoré duchovné a spoločenské podujatia.

Autorom obrazu je učiteľ školy ThDr. PaedDr. Marcel Gallik, PhD. Samotná realizácia diela zabrala 89 hodín práce, ku ktorým je potrebné pripočítať ešte prípravné práce. „Námet obrazu sa vo mne rodil veľmi dlho. Napokon som sa rozhodol pre stvárnenie vzkrieseného Krista. Obrazu som dal názov „Ja som to“. V Svätom písme je to označenie samotného Boha. Týmto spôsobom sa aj Zmŕtvychvstalý prihovára apoštolovi Tomášovi ako Živý a odstraňuje jeho pochybnosti. To je dôležité aj pre nás a našu dobu,“ pripomenul autor umeleckého diela. 

Obrazu dominuje biela, modrá a zlatá farba, ktoré v sakrálnom umení symbolizujú nadprirodzený božský pôvod. Prostredie školy nielen vzdeláva ale aj vychováva. V našej cirkevnej škole chceme aj týmto spôsobom v mladých ľuďoch rozvíjať aj estetické cítenie pre skutočné umenie a krásu, aby vedeli rozlíšiť umenie od gýča. K tomu neodmysliteľne prispieva aj sakrálne umenie.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188