Obnovené prostredie farského dvora

Minulý rok sme začali s obnovou farského dvora. Cieľom bolo vytvoriť dôstojné a príjemné prostredie pre konanie farských podujatí. Položila sa nová dlažba, upravila sa záhrada, vytvoril sa trávnik, postavil sa altánok. Tento rok prebehli na farskom dvore tri pekné akcie: Deň matiek, Deň otcov a Deň seniorov. Prostredie farského dvora sme obohatili aj po duchovnej stránke – sochou Panny Márie a dnes 5. augusta na 1. piatok v mesiaci aj sochou Božského Srdca Ježišovho. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou a finančnou podporou k obnove tohto priestoru. Pozrite si našu fotogalériu.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.