Obnova manželských sľubov

Pri príležitosti sviatku Svätej Rodiny v nedeľu 31. decembra v našej farnosti bude obnovenie manželských sľubov pri všetkých dopoludňajších sv. omšiach. Obnoviť manželské sľuby sú pozvaní manželia, ktorí prijali manželstvo v kostole. Nech aj táto krásna slávnosť je pre nás manifestom pravosti ideálu manželstva a rodiny. Srdečne pozývame všetkých aj takto prežiť radosť z narodeného Pána.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.