O stratenej ovci

Obraz pastiera bol v Svätom písme veľmi častý a obľúbený. Pastierstvo bolo skromným a zároveň náročným zamestnaním. V podobenstve pastier koná neočakávane. Ponecháva nestrážených 99 oviec a ide za zblúdenou ovcou, tzn. riskuje, že príde aj o zvyšné. To je však logika tohto sveta: neohroziť zisk a so stratami sa musí počítať. Božia logika je iná. Každá ovečka je dôležitá, môže to byť ktokoľvek z nás. Všimli ste si dôležitú vec? Pastier hľadá ovcu, „až kým ju nenájde“. Je to neúnavnosť dobrého Pána Boha, ktorý hľadá každého z nás, na každom z nás mu záleží. Boh sa nikdy neunaví hľadaním človeka! Lukáš zdôrazňuje starostlivosť o ovcu: „Vezme si ju na plecia.“ Náš Boh je jemný a láskavý ku každému. V závere podobenstva je vyjadrená radosť. Boh sa raduje nad každým z nás, keď sa necháme ním nájsť, keď dovolíme, aby si nás vzal na plecia.

Otázky na zamyslenie: 1. Prežívaš radosť pri odpustení a si zaň Bohu vďačný? 2. Boh je neúnavný v hľadaní. Máš neúnavnosť Boha a jeho milosrdenstvo voči druhým? 3. Usiluješ sa hľadať tých z Tvojej rodiny, ktorí sa Bohu stratili? Robíš to vytrvalo, s láskou a trpezlivosťou?

Konkrétne predsavzatia: 1. Zažnite si sviecu pri Svätom písme. Nájdite si podobenstvo o stratenej ovci v Evanjeliu podľa Lukáša 15, 4 – 7. Nezabudnite začať modlitbou, môže byť vlastnými slovami. Po prečítaní podobenstva sa porozprávajte o jeho posolstve. 2. Pre zdatných v angličtine ponúkam video, v ktorom je toto podobenstvo znázornené. 3. Pre deti s rodičmi ponúkam toto video. 4. Menšie deti si môžu aj toto podobenstvo nakresliť na výkres. 5. Symbolom tohto podobenstva je pastierska palica. Pripomína starostlivosť a ochranu pred nepriateľom. Skúste si spomenúť na niektoré biblické postavy, ktoré boli pastiermi – Abrahám, Mojžiš, Dávid… Porozprávajte sa o pastieroch pri narodení Ježiša Krista. Boží Syn o sebe hovorí, že je dobrý Pastier. Čím je zvláštne toto povolanie? 6. Svätý Otec a otcovia biskupi nosia pastiersku palicu – berlu. Pomodlime sa dnes za nich, aby boli našimi dobrými duchovnými pastiermi podľa vzoru Pána Ježiša. 7. Pri tomto podobenstve si môžete vypočuť alebo ešte lepšie zaspievať obľúbenú pieseň: Som tvojou ovečkou. 8. Všetci poznáme nádherný a obľúbený Ž 23: „Pán je môj pastier.“ Môžete sa ho spoločne pomodliť alebo aj zaspievať. Tu ponúkam jednu veľmi peknú gospelovú verziu.

4.4/5 - (20 votes)