O stratenej ovci

buen-pastor.jpg

Obraz pastiera bol v Svätom písme veľmi častý a obľúbený. Pastierstvo bolo skromným a zároveň náročným zamestnaním. V podobenstve pastier koná neočakávane. Ponecháva nestrážených 99 oviec a ide za zblúdenou ovcou, tzn. riskuje, že príde aj o zvyšné. To je však logika tohto sveta: neohroziť zisk a so stratami sa musí počítať. Božia logika je iná. Každá ovečka je dôležitá, môže to byť ktokoľvek z nás. Všimli ste si dôležitú vec? Pastier hľadá ovcu, „až kým ju nenájde“. Je to neúnavnosť dobrého Pána Boha, ktorý hľadá každého z nás, na každom z nás mu záleží. Boh sa nikdy neunaví hľadaním človeka! Lukáš zdôrazňuje starostlivosť o ovcu: „Vezme si ju na plecia.“ Náš Boh je jemný a láskavý ku každému. V závere podobenstva je vyjadrená radosť. Boh sa raduje nad každým z nás, keď sa necháme ním nájsť, keď dovolíme, aby si nás vzal na plecia.

Otázky na zamyslenie: 1. Prežívaš radosť pri odpustení a si zaň Bohu vďačný? 2. Boh je neúnavný v hľadaní. Máš neúnavnosť Boha a jeho milosrdenstvo voči druhým? 3. Usiluješ sa hľadať tých z Tvojej rodiny, ktorí sa Bohu stratili? Robíš to vytrvalo, s láskou a trpezlivosťou?

Konkrétne predsavzatia: 1. Zažnite si sviecu pri Svätom písme. Nájdite si podobenstvo o stratenej ovci v Evanjeliu podľa Lukáša 15, 4 – 7. Nezabudnite začať modlitbou, môže byť vlastnými slovami. Po prečítaní podobenstva sa porozprávajte o jeho posolstve. 2. Pre zdatných v angličtine ponúkam video, v ktorom je toto podobenstvo znázornené. 3. Pre deti s rodičmi ponúkam toto video. 4. Menšie deti si môžu aj toto podobenstvo nakresliť na výkres. 5. Symbolom tohto podobenstva je pastierska palica. Pripomína starostlivosť a ochranu pred nepriateľom. Skúste si spomenúť na niektoré biblické postavy, ktoré boli pastiermi – Abrahám, Mojžiš, Dávid… Porozprávajte sa o pastieroch pri narodení Ježiša Krista. Boží Syn o sebe hovorí, že je dobrý Pastier. Čím je zvláštne toto povolanie? 6. Svätý Otec a otcovia biskupi nosia pastiersku palicu – berlu. Pomodlime sa dnes za nich, aby boli našimi dobrými duchovnými pastiermi podľa vzoru Pána Ježiša. 7. Pri tomto podobenstve si môžete vypočuť alebo ešte lepšie zaspievať obľúbenú pieseň: Som tvojou ovečkou. 8. Všetci poznáme nádherný a obľúbený Ž 23: „Pán je môj pastier.“ Môžete sa ho spoločne pomodliť alebo aj zaspievať. Tu ponúkam jednu veľmi peknú gospelovú verziu.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188