O rozsievačovi

Bible-17-The-parable-of-the-sower-720x471 (1).jpg

Pri tomto podobenstve máme hneď aj jeho vysvetlenie, ktoré podáva samotný Pán Ježiš v Mk 4, 13 – 20. Štruktúra podobenstva je veľmi jednoduchá. Je tu jediná postava – rozsievač. Dôraz sa kladie na sloveso „padať“, ktoré sa opakuje pri siatí zrna – na cestu, medzi skaly, do tŕnia, do dobrej zeme. Rozsievač si splní svoju prácu, pri ktorej nerobí rozdiely. Jeho prístup je rovnaký. Dokonca „dovolí“, aby zrno padlo aj na cestu a tŕnia, ak je nejaká možnosť, že sa aj tam ujme. Boh oslovuje všetkých. Nikto nie je vylúčený. V podobenstve sa kladie dôraz na rôzne typy „prijatia“ zrna, tzn. Božieho slova. Ide o rôzne typy „poslucháčov“, akým spôsobom sa postavia voči Ježišovmu posolstvu – tí, ktorí podľahnú pokušeniam, chvíľkoví, zamestnaní svetskými starosťami, až napokon tí, ktorí ho uskutočňujú. Všimnime si, že uskutočňovať neznamená nevyhnutne podať 100% výkon. Dôležité je, aby sme sa usilovali byť dobrou pôdou, tzn. z našej strany urobiť to, čo je v našich silách. Božie slovo v nás prinesie úrodu.

Otázky na zamyslenie: 1. Dávaš vo svojom živote čas a priestor Bohu, aby sa jeho slovo v Tebe mohlo zakoreniť? 2. Formuješ svoje srdce, aby bolo dobré a šľachetné? 3. Pomáhaš druhým, aby aj v ich živote mohol pôsobiť Boh?

Konkrétne predsavzatia: 1. Zažnite si sviecu pri Svätom písme. Nájdite si podobenstvo o rozsievačovi v Evanjeliu podľa Marka 4, 3 – 20 a prečítajte si taktiež jeho vysvetlenie. Odporúčam na každý deň využiť Rodinnú pobožnosť Božieho slova, ktorú ešte v roku 2017 pripravilo Katolícke biblické dielo. 2. Skúste si porovnať aj verzie podobenstva v Matúšovom evanjeliu 13, 3 – 23 a v Lukášovom evanjeliu Lk 8, 5 – 15. 3. Pre menšie deti s rodičmi ponúkam video o rozsievačovi. Po jeho skončení sa porozprávajte o posolstve tohto podobenstva. 4. Pre dospelých ponúkam homíliu ThDr. Jána Majerníka, keď sprevádza pútnikov v Svätej zemi ako aj homíliu PhDr. Mgr. Imricha Degra, PhD. 5. Symbolom tohto podobenstva je pôda a zrno. Doma môžete názorne vysvetliť, čo sa stane, keď by rastlina nemala pôdu, alebo by na ňu svietilo prudké svetlo. Teraz to preneste do duchovného života. Môže sa Boh a jeho slovo v nás uchytiť, keď nemáme čas, alebo sme spaľovaní a dusení starosťami o tento svet? 6. Menšie deti si môžu toto podobenstvo nakresliť na výkres. 7. Ponúkam Vám pieseň, ktorú si môžete vypočuť alebo aj zaspievať: Srdce chvály.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188