O múdrom a hlúpom staviteľovi

house-on-rock-011-720x471 (1).jpg

V prípade tohto Ježišovho podobenstva skutočne platí: „Keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté.“ Poslucháč je postavený pred uvažovanie, prečo dvaja, ktorí robia to isté a prechádzajú tými istými skúškami, jeden je nazvaný múdrym a druhý hlúpym. V čom sa odlišuje múdrosť od hlúposti? Odpoveď je pomerne jednoduchá: V tom, na čom v živote postavíš svoj život. Hlúpy staviteľ = počúva Pánove slová, ale ich neuskutočňuje. Múdry staviteľ = počúva Pánove slová a uskutočňuje ich. Keď hovoríme o základoch budovy, hovoríme o tom, čo nevidieť, čo je očiam skryté, a predsa veľmi dôležité. Podobne je to aj v našom živote. Celé podobenstvo je umiestnené na záver Ježišovej reči na vrchu v Evanjeliu podľa Matúša 5. až 7. kapitola. Pán Ježiš nás tým chce povzbudiť, aby sa jeho náuka stala základom nášho života.

Otázky na zamyslenie: 1. V živote nestačí len niečomu veriť. Je potrebné, aby tým základom bol Kristus. Je to tak v Tvojom živote? 2. Nevplývajú na Teba lacné reči o tom, ako stačí byť dobrým človekom a nie je k tomu potrebný Boh alebo Cirkev? 3. Stavať na skale vyžaduje námahu a tvrdú prácu. Nie je tvoj život takým gaučovým kresťanstvom, zvlášť v tejto dobe?

Konkrétne predsavzatia: 1. Zažnite si sviecu pri Svätom písme. Nájdite si podobenstvo o múdrom a hlúpom staviteľovi v Evanjeliu podľa Matúša 7, 24 – 27. Nezabudnite na modlitbu pred čítaním Božieho slova. Môžete to urobiť aj vlastnými slovami, alebo použiť webstránky z predchádzajúcich katechéz. Po prečítaní podobenstva sa porozprávajte o jeho posolstve. 2. Pre deti s rodičmi ponúkam toto video alebo toto video. 3. Symbolom tohto podobenstva je kameň a piesok. Sú znamením rozdielnosti prístupu. Čo znamená budovať svoj život na skale a na piesku? 4. Otcovia, skúste deťom porozprávať o základoch stavby. Ak bývate v rodinom dome, môžete im to aj názorne ukázať. Preneste to do duchovnej a morálnej oblasti. 5. Menšie deti si môžu aj toto podobenstvo nakresliť na výkres. 6. K tomuto podobenstvu jestvuje aj známa pesnička, ktorú si môžete vypočuť alebo zaspievať: Muž múdry postavil dom na skale.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188