O márnotratnom synovi

sddefault (1).jpg

Podobenstvo je Ježišovou odpoveďou na jeho správanie, čo je vyjadrené v Lk 15, 1 – 2. On je otcom, mýtnici a hriešnici sú mladším synom, farizeji a zákonníci sú starším synom. V podobenstve je možné rozpoznať tieto postavy a ich postoje. Hoci sa udomácnil názov „márnotratný syn“, v skutočnosti hlavnou postavou je otec. Podobenstvo. nie je len o strate a znovunájdení mladšieho syna, lebo je tam ešte ďalší – starší syn. V staroveku nebolo vôbec zvykom, aby sa majetok rozdelil na dedičov ešte za života majiteľa. Požiadavka mladšieho syna je teda urážkou otca, lebo znamená, že si želá otcovu smrť. Odchodom z domu navyše zanedbal povinnosť detí postarať sa o svojich rodičov podľa 4. Božieho prikázania. Ísť do ďalekej krajiny zahŕňa nielen geografické, ale aj psychologické vzdialenie – odcudzenie sa. Kŕmiť svine bolo ponížením najvyššieho stupňa, keďže podľa židovských zákonov svine sú nečisté zvieratá. Toto poníženie je ešte znásobené túžbou kŕmiť sa tým, čo žerú svine. Išlo o struky rohovníka obyčajného, ktorý sa volá aj „svätojánsky chlieb“. Syn ľutuje nie kvôli tomu, že sa nesprávne zachoval, ale preto, že sa dostal do biedy. Otcovi sluhovia sa majú lepšie ako on. Jeho ľútosť ešte potrebuje vyzrieť. Otec prekračuje ako prvý hranicu, lebo nečaká na neho doma, ale beží mu v ústrety. Ešte skôr ako syn niečo povie, ho vybozkáva a vyobjíma, čo sú znaky lásky a odpustenia. Oblečenie šiat je prinavrátenie predchádzajúceho postavenia syna. Ešte je tu niečo dramaticky nové. Otcov prsteň patril najstaršiemu synovi. Znamená to, že mladší syn v prvorodenstve nahrádza staršieho brata, i keď tomu ostáva dedičstvo. Medzitým je starší syn na poli, tzn. ťažko pracuje na majetku otca. Obviňuje ho z hlúposti, keď prijal syna, ktorý mu všetko premárnil. Jeho vzťah k otcovi je založený na zákone, zásluhovosti a odmene. Starší syn ani raz neosloví otca „otec“ a mladšieho brata „brat“, ale vždy len „tento tvoj syn“. Prežíva psychologické odcudzenie napriek geografickej blízkosti. Môžeme byť doma a predsa byť cudzincami. Otec mu pripomína rodinné puto oslovením „syn môj“ a označením mladšieho „tento tvoj brat“. Otec už prijal mladšieho brata ako svojho syna. Zostáva však ešte na staršom syna aby ho prijal ako svojho brata.

Otázky na zamyslenie: 1. Usiluješ sa napodobňovať Boha v tom, že odpúšťaš a robíš všetko preto, aby si obnovil naštrbené vzťahy? 2. Boh nám neustále prinavracia dôstojnosť synov a dcér. Žiješ v tomto svete ako Boží syn/dcéra? 3. Si v službe Bohu, aby sa druhý človek otvoril pre návrat k Nemu?

Konkrétne predsavzatia: 1. Zažnite si sviecu pri Svätom písme. Nájdite si podobenstvo o márnotratnom synovi v Evanjeliu podľa Lukáša 15, 11 – 32. Nezabudnite začať modlitbou a to aj vlastnými slovami. Myslím, že po vzore modlitieb z predchádzajúcich dní to zvládnete. Po prečítaní podobenstva sa porozprávajte o jeho posolstve. 2. Ponúkam Vám filmové pracovanie podobenstva o márnotratnom synovi. Po jeho skončení sa porozprávajte o posolstve tohto podobenstva. 3. Ponúkam výbornú kázeň pátra Vojtěcha Kodeta na tému „Márnotratný otec“. 4. Symbolom tohto podobenstva je prsteň. Je symbolom získania pôvodnej dôstojnosti syna. Boh je náš Otec. Sme jeho deti. Skúste sa pomaly pomodliť modlitbu „Otče náš“ a uvedomiť si hĺbku slov tejto modlitby. 5. Menšie deti si môžu aj toto podobenstvo nakresliť na výkres. 6. Dnes v osobitnej modlitbe sa modlime za zblúdených synov a dcéry z našich rodín. 7. Môžete si vypočuť alebo aj zaspievať pieseň: Všetko tvoríš nové

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188