O kvase v ceste

gam9046_low-720x471 (1).jpg

Toto podobenstvo vytvára „dvojičku“ s podobenstvom o horčičnom zrnku v Mt 13, 31 – 32. Odporúčam si ho taktiež prečítať. Jedna miera je asi 13 litrov. Odhaduje sa, že z troch mier múky bolo možné napiecť chleby, ktoré nasýtia až 150 ľudí. Malé množstvo kvasu dokázalo prekvasiť také veľké množstvo múky. Je to obraz Božieho pôsobenia. Na iných miestach Nového zákona má kvas negatívny význam. Známy je Ježišov výrok: „Chráňte sa kvasu farizejov“, tzn. pred následkami ich konania na človeka, lebo môže výrazne ovplyvniť aj naše správanie. Ale to nie je prípad nášho podobenstva, ktoré chce poukázať na nezastaviteľnú silu, ktorú Božie kráľovstvo v sebe má. Dokáže pretvoriť celé stvorenstvo tak, ako kvas prekvasí celé cesto. Kvas je symbolom Božieho kráľovstva. Neraz pôsobí dojmom slabosti, nepatrnosti a skrytosti, ale jeho sila je nezadržateľná. Aj v tomto období prežívame neistotu, obavy, niektorí možno až depresie. Dôverujme Bohu! Buďme neúnavní v modlitbe a v konaní dobra. Navzájom sa povzbudzujme, pomáhajme si a buďme si ľudsky a duchovne blízkymi.

Otázky na zamyslenie: 1. Neprepadáš niekedy pochybnostiam, či Tvoja námaha žiť poctivo ako kresťan sa skutočne oplatí? 2. Nechceš, aby výsledky Tvojej snahy v duchovnom živote boli hneď viditeľné? 3. Svätá matka Tereza z Kalkaty hovorí: „Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky, konané veľkou láskou.“ Usiluješ sa denne o takéto skutky?

Konkrétne predsavzatia: 1. Zažnite si sviecu pri Svätom písme. Nájdite si podobenstvo o kvase v Evanjeliu podľa Matúša 13, 33. Po prečítaní podobenstva sa porozprávajte o jeho posolstve. 2. Podobenstvo o kvase je aj o nenápadnosti. Môžete si dať v dnešný deň predsavzatie urobiť čo najviac dobrých skutkov v skrytosti, tzn. aby dotyčná osoba nevedela, kto ich urobil. 3. Menšie deti si môžu aj toto podobenstvo nakresliť na výkres. 4. Symbolom tohto podobenstva je kvas resp. droždie. Má to svoju výhodu, že si toto podobenstvo môžeme doslova chytiť do rúk. Maminkám navrhujem upiecť s pomocou detí doma chlieb alebo koláč z kysnutého cesta a pritom vysvetliť dôležitosť „kvásku“. Pri spoločnej práci je možné sa nenútene dotknúť aj duchovných vecí. Ako Ježišovi učeníci sme povolaní „prekvasiť“ spoločnosť pravdou a dobrom evanjelia. 5. Môžete si vypočuť alebo zaspievať pieseň: Útočište

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188