O desiatich pannách

d2e9a1e88862b6fd7b6dfa4a12b0536a-e1610525574213 (1).jpg

Podobenstvo stavia do protikladu dve konania. Hoci hneď na začiatku Pán Ježiš uvádza, že 5 družičiek bolo múdrych a 5 nerozumných, až do výkriku „ženích príchádza, vyjdite mu v ústrety“, sa tento rozdiel neukáže. Bodom zlomu je meškanie ženícha. Až vtedy sa prejaví, že nerozumné si zabudli vziať olej a lampy im hasnú. Ak by nemeškal, nikto by si nič nevšimol. Aj v našom živote rozdiel medzi „veriť“ a „neveriť“ v Krista sa neraz prejaví až keď príde kritický okamih, chvíľa skúšky. Úlohou družičiek je počkať na ženícha a privítať ho. Dôraz sa teda kladie na schopnosť – čnosť čakať. Práve svetlo a dostatok oleja symbolizuje pripravenosť a ochotu čakať, tzn. mať vieru, dôveru v Pána aj vtedy, keď sa nám zdá, že neprichádza alebo nekoná. Na prvý pohľad by sa zdalo, že múdre nekonajú solidárne, keď odmietajú pomôcť nerozumným, ktorým sa minul olej. Avšak toto podobenstvo nerieši úlohu ľudskej solidarity. Pán Ježiš upozorňuje svojich učeníkov, aby sa nedali pomýliť a nestratili nič resp. nepoľavili z verného žitia evanjelia. V podobenstve chýba akákoľvek zmienka o neveste. Pozornosť sa sústreďuje na ženícha, ktorým je Ježiš Kristus a na družičky (jeho verných nasledovníkov), ktoré vlastne preberajú rolu nevesty. Očakávajú a doprevádzajú ženícha a vchádzajú s ním na svadbu. Svadba je v Svätom písme často vyjadrením spoločenstva s Bohom.

Otázky na zamyslenie: 1. Si verný Pánovi aj vo chvíľach, keď sa ti zdá, že neprichádza, alebo necítiš jeho blízkosť? 2. Usiluješ sa, aby Ti nechýbal olej, tzn. posilňuješ svoju vieru a dôveru v Pána? 3. Nedáš sa niekedy zlákať predstavou života bez Kristovho evanjelia?

Konkrétne predsavzatia: 1. Zažnite si sviecu pri Svätom písme. Nájdite si podobenstvo o desiatich pannách v Evanjeliu podľa Matúša 25, 1 – 13. Odporúčam na každý deň využiť Rodinnú pobožnosť Božieho slova, ktorú ešte v roku 2017 pripravilo Katolícke biblické dielo. Ak chcete inú modlitbu, dnes ponúkam modlitby, ktoré zverejnila rehoľa františkákov. Po prečítaní podobenstva sa porozprávajte o jeho posolstve. 2. Pre zdatných v angličtine ponúkam video v angličtine, ktoré pri znalosti biblického príbehu sa dá porozumieť. 3. Symbolom tohto podobenstva je lampa, resp, svieca. Pri tomto podobenstve sa dá veľmi dobre pracovať so svetlom a tmou. Skúste zostať istý čas v tme a potom zažať svetlo. V našom duchovnom živote potrebujeme Božie svetlo, aby sme sa správne rozhodovali. 4. Menšie deti si môžu aj toto podobenstvo nakresliť na výkres. 5. V tomto videu nájdete prehľad lámp z rôznych období biblických čias, ktoré sa používali v domácnostiach. 6. Pri zachovaní opatrnosti je možné vyrobiť si vlastnú olejovú lampu. Tu je jeden z viacerých postupov. Alebo si môžete zakúpiť imitáciu biblickej lampy v niektorej kresťanskej predajni. 7. Môžete si vypočuť alebo aj zaspievať pieseň od Simy Martausovej: Modlitba

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188