Noe – 3. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok o 16:30 v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Deťom ponúkame plagát biblického rodostromu, ktorý dostanú v sakristii v bazilike. Príďte si ho zobrať. Naň si deti nalepujú obrázky biblických postáv, ktoré dostanú na záver piatkovej sv. omše pre deti. Dnes Vám ponúkame tretí príbeh. Je to príbeh Noeho. Tu je prepis kázne, ktorá zaznela na sv. omši za účasti detí v piatok 1.10. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú ju prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu.

3.Noe_

4.9/5 - (13 votes)