Neprehliadnite! Je tu nová príprava na birmovku

Od septembra 2023 sa začne v našej farnosti opäť príprava na prijatie sviatosti birmovania. Je určená pre žiakov, ktorí v budúcom školskom roku budú v 9. ročníku ZŠ a starší. Birmovka je naplánovaná na jún 2024. V nedeľu 11. 6. 2023 po sv. omši na cirkevnej škole, ktorá sa slávi o 9:00 hod. alebo v pondelok 12. 6. 2023 po večernej sv. omši v bazilike, ktorá sa slávi o 18:00 hod.  bude informačné stretnutie s budúcimi birmovancami a ich rodičmi, kde sa im vysvetlia podmienky absolvovania prípravy. Pre tých rodičov a  ich deti, ktorí majú záujem o birmovku, je účasť povinná na jednom z týchto stretnutí, ktoré si sami vyberú.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.