Neprehliadnite! Je tu nová príprava na birmovku

confirmation (1).jpg

Od septembra 2023 sa začne v našej farnosti opäť príprava na prijatie sviatosti birmovania. Je určená pre žiakov, ktorí v budúcom školskom roku budú v 9. ročníku ZŠ a starší. Birmovka je naplánovaná na jún 2024. V nedeľu 11. 6. 2023 po sv. omši na cirkevnej škole, ktorá sa slávi o 9:00 hod. alebo v pondelok 12. 6. 2023 po večernej sv. omši v bazilike, ktorá sa slávi o 18:00 hod.  bude informačné stretnutie s budúcimi birmovancami a ich rodičmi, kde sa im vysvetlia podmienky absolvovania prípravy. Pre tých rodičov a  ich deti, ktorí majú záujem o birmovku, je účasť povinná na jednom z týchto stretnutí, ktoré si sami vyberú.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188