Navštívil budúci pápež naše mesto?

V dejinách našej farnosti sme našli informáciu, že v období rokov 1968 – 1969 navštívil Kežmarok krakovský arcibiskup Karol Wojtyla – neskorší pápež Ján Pavol II., ktorý rád chodil do Tatier. Prezrel si farský Kostol sv. Kríža, drevený evanjelický kostol a odfotografoval sa s viacerými Kežmarčanmi. Máme svedkyňu, podľa ktorej slúžil na bočnom oltári Božského Srdca Ježišovho svätú omšu. Údajne v našom meste aj prenocoval. Obraciame sa na tých, ktorí majú nejakú fotku alebo iný dokument (podpis na obrázku, venovanie a pod.), ktorý by hodnoverne potvrdzoval túto návštevu v našom meste, aby prišiel osobne na farský úrad alebo sa nám ozval prostredníctvom farského emailu.

4.8/5 - (18 votes)