Navštívil budúci pápež naše mesto?

47b448dc721770ecfe8e6e531bab6557-jean-paul-ii-paul- (1).jpg

V dejinách našej farnosti sme našli informáciu, že v období rokov 1968 – 1969 navštívil Kežmarok krakovský arcibiskup Karol Wojtyla – neskorší pápež Ján Pavol II., ktorý rád chodil do Tatier. Prezrel si farský Kostol sv. Kríža, drevený evanjelický kostol a odfotografoval sa s viacerými Kežmarčanmi. Máme svedkyňu, podľa ktorej slúžil na bočnom oltári Božského Srdca Ježišovho svätú omšu. Údajne v našom meste aj prenocoval. Obraciame sa na tých, ktorí majú nejakú fotku alebo iný dokument (podpis na obrázku, venovanie a pod.), ktorý by hodnoverne potvrdzoval túto návštevu v našom meste, aby prišiel osobne na farský úrad alebo sa nám ozval prostredníctvom farského emailu.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188