Našu cirkevnú školu navštívil podpredseda Národnej rady SR

V pondelok 30. mája navštívil Základnú školu s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel. Zúčastnil sa na  slávnostnom otvorení zmodernizovanej učebne biológie, ktorú požehnal spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. V sprievode riaditeľa školy PaedDr. Pavla Krajčiho si spoločne prezreli priestory cirkevnej školy, školskú televíziu, multimediálne učebne a zavítal aj medzi deti materskej školy. 

„Sme radi, že nová učebňa biológie poskytne učiteľom kvalitnejšie prostredie pri vyučovaní našich žiakov. Naša škola kladie dôraz na intelektuálny ako aj duchovný rozvoj, lebo cieľom vyučovania nie je len odovzdávanie vedomostí, ale celostné formovanie mladých ľudí,“uviedol riaditeľ školy. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.