Naša farnosť má relikvie blahoslaveného Carla Acutisa

Pred niekoľkými týždňami farnosť Kežmarok prostredníctvom Biskupského úradu Spišskej diecézy požiadala Diecézu Assisi o relikvie blahoslaveného Carla Acutisa. V týchto dňoch ich osobne v talianskom meste Assisi prevzal kežmarský farár František Trstenský. Tento svätec je blízky najmä mladým ľuďom. Žil krátko. Zomrel ako 15 ročný (1991-2006). Jeho životopis si prečítate TU. Odo dňa svojho 1. sv. prijímania nevynechal denne sv. omšu, spovedal sa každý týždeň a každý deň sa modlil ruženec. Perfektne ovládal prácu s počítačom a internetom. Vytvoril webstránku o eucharistických zázrakoch. V našej farnosti začneme od septembra prípravu na sviatosť birmovania. Veríme, že Pán na orodovanie blahoslaveného Carla pritiahne k sebe mnohých mladých našej farnosti. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.