Naša farnosť dostala relikviu sv. Jána Pavla II.

S veľkou radosťou Vás informujeme, že naša farnosť Kežmarok dostala do daru relikviu svätého Jána Pavla II. Osobne z rúk pána kardinala Stanislawa Dziwisza, dlhoročného osobného tajomníka pápeža Jána Pavla II., ju prevzal v poľskom Krakove farár a dekan František Trstenský so všetkými kaplánmi, ktorí pôsobia v Kežmarku. Pán kardinál sa zaujímal o náboženský život na Slovensku a zaspomínal na niektoré svoje návštevy, napríklad na Mariánskej hore v Levoči. Kežmarskí kňazi ďalej navštívili Centrum Jána Pavla II. a Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa spoločne pomodlili korunku Božieho milosrdenstva. Svoje putovanie zakončili v ružencovej záhrade v meste Ludzmierz pri Novom Targu, kde sa spoločne pomodlili ruženec svetla za farnosť Kežmarok.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.