Naša bazilika dostala nové ozvučenie

Bazilika minor sv Kríža v Kežmarku nie je len historickým a umeleckým skvostom. Je sakrálnou stavbou, kde sa pravidelne konajú bohoslužby a pobožnosti, kde sa schádza spoločenstvo veriacich, konajú sa v nej aj kultúrne podujatia. V priestoroch baziliky zaznieva slovo, spev, či hudba. V uplynulom týždni bolo v našej bazilike inštalované kompletne nové ozvučenie (zosilňovače, reproduktory). Bola upravená kabeláž. Esteticky a technicky sa zlepšili podmienky a vzhľad chrámu. Zmenšil sa počet reproduktorov a skvalitnil sa zvuk. Veríme, že po opätovnom umožnení verejných bohoslužieb to vytvorí lepšie prežívanie sv.omší a kvalitné podmienky pre spevácke zbory a organistov. Objednané práce kvalitným spôsobom vykonala firma Jána Rusnačíka (firma Rytmus). Za promptnosť a ochotný prístup mu ďakujeme. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.