Nájdime si čas na poďakovanie i odprosenie

2ccb9974fbe44fe9e43296bd2e43f192-480x471 (1).jpg

Končí sa kalendárny rok 2023. Je to príležitosť pozrieť sa na uplynulé mesiace. Prežili sme pekné a radostné chvíle, možno aj náročné a bolestné dni. Aj v našich domácnostiach využime záver roka na poďakovanie Bohu za jeho požehnanie a ochranu. Poprosme ho o odpustenie toho, čo nebolo správne. Nezabudnime aj našim blízkym poďakovať a prosiť o odpustenie. Základom pokoja v rodinách a v spoločnosti je pokoj v srdci. 

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188