Možnosť štúdia na Teologickom inštitúte

Prosíme tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú si podať prihlášku do kňazského seminára, aby do konca januára 2024 dali o svojom úmysle vedieť svojim pánom farárom. Každý uchádzač bude potom kontaktovaný rektorátom kňazského seminára. Na prvom stretnutí vo februári sa uchádzači dozvedia všetky podrobnosti ohľadom podania prihlášky na štúdium katolíckej teológie. Prosíme tiež všetkých veriacich, aby sa každý deň modlili za nové kňazské povolania. Podmienky prijatia na štúdium sú zverejnené na webe kňazského seminára: https://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov.

Na Teologickom inštitúte je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.