Možnosť štúdia na Teologickom inštitúte

kaplnka1.jpg.small_ (1).jpg

Prosíme tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú si podať prihlášku do kňazského seminára, aby do konca januára 2024 dali o svojom úmysle vedieť svojim pánom farárom. Každý uchádzač bude potom kontaktovaný rektorátom kňazského seminára. Na prvom stretnutí vo februári sa uchádzači dozvedia všetky podrobnosti ohľadom podania prihlášky na štúdium katolíckej teológie. Prosíme tiež všetkých veriacich, aby sa každý deň modlili za nové kňazské povolania. Podmienky prijatia na štúdium sú zverejnené na webe kňazského seminára: https://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov.

Na Teologickom inštitúte je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188