Môžete podporiť prípravu CD pre rodiny

Ahojte priatelia! Chceme Vás veľmi pekne poprosiť a pozvať Vás do spolupráce  a služby pre rodiny na Slovensku. Rodina je základná bunka Cirkvi. Posledné roky zažíva obrovské útoky z mnohých strán. Sami sme zistili, že pokiaľ nie je Boh v strede našej rodiny, ťažšie vieme tieto  útoky ustáť.

Boh nám už dlho dával na srdce, aby sme nahrali CD spolu s našimi deťmi, ktoré by bolo PODPOROU a možno motiváciou pre tých, ktorým Boh požehnal hudobné talenty a mohli ich použiť na Jeho chválu. Túžime, aby sme povzbudili rodiny aj do takejto formy modlitby. A tak, ako aj naša rodina slúži chválami v našej farnosti Kežmarok, chceme podnecovať ďalších do služby vo svojej farnosti. Prosíme Vás:1. Modlite sa za nás.2. Modlite sa a žehnajte všetkým rodinám. 3. Pokiaľ Vám Boh dá na srdce podporiť tento projekt, môžete to spraviť formou PREDPREDAJA  CD 

„Od rodiny rodinám“ s názvom „Premieňaš nás“. Tu je odkaz:https://www.startlab.sk/projekty/3352-urigovci-premienas-nas–rodinne-cd/ Ďakujeme za Vašu podporu a požehnanie. Urigovci

https://www.urigovci.sk/

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.