Môžete podporiť prípravu CD pre rodiny

Obal.jpg

Ahojte priatelia! Chceme Vás veľmi pekne poprosiť a pozvať Vás do spolupráce  a služby pre rodiny na Slovensku. Rodina je základná bunka Cirkvi. Posledné roky zažíva obrovské útoky z mnohých strán. Sami sme zistili, že pokiaľ nie je Boh v strede našej rodiny, ťažšie vieme tieto  útoky ustáť.
 

Boh nám už dlho dával na srdce, aby sme nahrali CD spolu s našimi deťmi, ktoré by bolo PODPOROU a možno motiváciou pre tých, ktorým Boh požehnal hudobné talenty a mohli ich použiť na Jeho chválu. Túžime, aby sme povzbudili rodiny aj do takejto formy modlitby. A tak, ako aj naša rodina slúži chválami v našej farnosti Kežmarok, chceme podnecovať ďalších do služby vo svojej farnosti. Prosíme Vás:1. Modlite sa za nás.2. Modlite sa a žehnajte všetkým rodinám. 3. Pokiaľ Vám Boh dá na srdce podporiť tento projekt, môžete to spraviť formou PREDPREDAJA  CD 

„Od rodiny rodinám“ s názvom „Premieňaš nás“. Tu je odkaz:https://www.startlab.sk/projekty/3352-urigovci-premienas-nas–rodinne-cd/ Ďakujeme za Vašu podporu a požehnanie. Urigovci

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188