Motoristi, príďte si po požehnanie

Car-Key-with-fob-1000x563-1.jpg

Po zimných mesiacoch mnohí z Vás pristúpili k jarnej údržbe Vašich motorových vozidiel. Z toho dôvodu na budúcu nedeľu 23. apríla pozývame všetkých motoristov na požehnanie, ktoré bude v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku pri popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod. Prineste si so sebou kľúče od auta, či motocykla. Budeme zvolávať pre Vás Božie požehnanie, ochranu anjelov strážcov a sv. Krištofa, patróna cestujúcich. Pamätajte, že požehnanie nepotrebuje dopravný prostriedok, ale ten, kto ho riadi, aby sa správal zodpovedne voči ostatným účastníkom dopravy.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188