Modlitba s evanjeliom – Palmová – Kvetná nedeľa

Už teraz máte možnosť si vypočuť pred každou nedeľou podcast „Božie slovo medzi nami“, v ktorom je vysvetlené evanjelium najbližšej nedele. Teraz farnosti Kežmarok a Saletíni na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici prichádzajú so spoločnou aktivitou „Modlitba s evanjeliom…“ Pred každou nedeľou Vám ponúkame modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom. Môže byť modlitbou, ktorú sa pomodlíme v nedeľu ako jednotlivci, alebo v našich rodinách a spoločenstvách. Môžete ju šíriť prostredníctvom sociálnych sietí aj ostatným… Ďakujeme.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.