Modlitba pred štedrou večerou

Povzbudzujeme Vás, aby sme podľa možnosti začali štedrú večeru v našej farnosti v rovnakom čase o 18:00 hod.,keď nás zvuk našich zvonov pozve k modlitbe, aby sme vytvorili jednotu farskej rodiny. V prílohe Vám ponúkame sken modlitby, ktorou začneme štedrovečernú večeru. Vyprosujeme Vám požehnané sviatky narodenia Božieho Syna. Prežime ich v pokoji, radosti a so skutočne duchovným úžitkom.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.