Pán kaplán Marcel je v domácej liečbe

V nedeľu popoludní (25.4.) bol pán kaplán Marcel prepustený z popradskej nemocnice do domácej starostlivosti. Teraz je v rekonvalescencii v rodnej obci Betlanovce. Tešíme sa, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Chceme sa poďakovať lekárom, zdravotným sestrám a personálu popradskej nemocnice za všetku starostlivosť. Osobitne ďakujeme nemocničnému p. kaplánovi v Poprade Františkovi Bepkovi za obetavú kňazskú starostlivosť o p. kaplána Marcela počas jeho hospitalizácie. Všetkým ďakujeme za modltiby a obety za zdravie p. kaplána Marcela

4.6/5 - (47 votes)